Cat Friendly Clinic

(Klinika Przyjazna Kotom)
Jesteśmy jedyną przychodnią weterynaryjną na naszym terenie (4 w całej Polsce), która spełniła rygorystyczne warunki Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny Kotów (ISFM) i tym samym otrzymała brązową odznakę Cat Friendly Clinic (Klinika Przyjazna Kotom).
Ze względu na wyjątkową specyfikę gatunku jakim jest kot, ISFM podjęło inicjatywę Cat Friendly Clinic aby zachęcić kliniki weterynaryjne na całym świecie do poprawienia jakości obsługi i ogólnego dobrostanu kotów pozostających pod ich opieką.
Wymogi jakie muszą spełniać lecznice dla zwierząt by móc ubiegać się o certyfikacje CFC obejmują:

– zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych zaczynając od wydzielonej kociej poczekalni, osobnego kociego gabinetu oraz osobnej kociej strefy szpitalnej wyposażonej w odpowiedniej wielkości kocie klatki hospitalizacyjne w których poza kotem zmieści się także kuweta, tekturowy domek czy miski z jedzeniem

– odpowiednie zapachy poprzez automatycznie rozpylane feromony policzkowe

– wyposażenie do diagnostyki laboratoryjnej oraz sala zabiegowa z aparaturą do narkozy wziewnej i ciągłego monitoringu (pulsoksymetr, EKG, kapnograf, temperatura, ciśnienie tętnicze), pompa infuzyjna, USG

– poświęcenie każdemu pacjentowi tyle czasu ile potrzebuje, bez pośpiechu, na spokojnie

– właściwie przeszkolony oraz ciągle aktualizujący wiedzę z zakresu medycyny kotów personel przychodni, który zna i rozumie mowę ciała kocich pacjentów

Więcej informacji można uzyskać na stronie – https://catfriendlyclinic.org/

Serdecznie zapraszamy!